Viettel Construction báo lãi 7 tháng tăng hơn 22%

Lợi Trần
Lũy kế 7 tháng, Viettel Construction ghi nhận doanh thu 5.043 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2021; lãi trước thuế là 288,6 tỷ đồng, tăng 22,4%.

Công trình Viettel (Viettel Construction, HoSE: CTR ) vừa công bố kết quả kinh doanh lũy kế 7 tháng với doanh thu 5.043 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận trước thuế là 288,6 tỷ đồng, tăng 22,4%. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trong 6 tháng đầu năm, Viettel Construction ghi nhận doanh thu thuần 4.226 tỷ đồng, tăng 19,3% so với nửa đầu năm 2021; lợi nhuận trước thuế 240,2 tỷ đồng, tăng 23,6%. Như vậy, trong tháng 7 doanh thu của công ty ước tính là 817 tỷ đồng, tăng 20% so với tháng 7/2021, lãi trước thuế 48,4 tỷ đồng.

Viettel Construction báo lãi 7 tháng tăng hơn 22% - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu của Viettel Construction.

Trong 7 tháng qua, mảng vận hành khai thác đóng góp nhiều nhất vào doanh thu khi chiếm tỷ trọng 58%, đạt 2.922 tỷ đồng, tăng 23%. Mảng xây lắp, dịch vụ kỹ thuật hay hạ tầng đều ghi nhận sự tăng trưởng nhưng doanh thu mảng giải pháp tích hợp giảm 31% còn 494,4 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực hạ tầng công trình, đơn vị đã hoàn thành xây dựng 1.053 trạm BTS, hoàn thành 42,5% kế hoạch năm. Tính đến 31/7, Viettel Construction sở hữu và cho thuế 3.486 trạm BTS, gần 1,9 triệu m2 DAS, 2.986 km đường truyền dẫn và 16.874 MWp năng lượng mặt trời.

Với lĩnh vực xây dựng, nguồn việc trong 7 tháng đạt 1.310 tỷ đồng, trong đó có các dự án tiêu biểu gồm Phúc An Asuka giai đoạn 2, Era Central City,... Năm nay, công ty đã ký kết tổng cộng 910 hợp đồng xây dựng nhà ở riêng lẻ, giá trị nguồn việc mang lại 923 tỷ đồng, tăng 112% về số lượng và 303% về giá trị hợp đồng so với cùng kỳ 2021,...

Viettel Construction được thành lập 1995, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Viettel, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và cho thuê hạ tầng kỹ thuật, xây lắp mạng lưới viễn thông và dân dụng, vận hành khai thác mạng lưới viễn thông… Đơn vị này còn có các chi nhánh tại nước ngoài như Peru, Tanzania, Mozambique, Lào, Myanmar.