Chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng

Sáng 8.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Giang (20.8.1891 - 20.8.2021), 30 năm tái lập tỉnh (1.10.1991 - 1.10.2021) và 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Giang (26 - 27.3.1961).