Mua hàng cận date để tiết kiệm: Trào lưu ngu ngốc của giới trẻ?

Mua đồ gần hết hạn sử dụng với giá giảm từ 70-80% đang trở thành xu hướng của người trẻ nhằm tiết kiệm và chống lãng phí thực phẩm.