Thêm một công ty con của Idico chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 45%

Lợi Trần
Idico – Conac duy trì tỷ lệ chia cổ tức 45-50% từ 2019 đến nay.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí Idico (Idico – Conac, UPCoM: ICN) thông báo ngày 30/9 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 tỷ lệ 45%, 1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng.

Với gần 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 54 tỷ đồng, ngày thanh toán 31/10. Sở hữu 51% vốn, Tổng công ty Idico (HNX: IDC) dự kiến thu về 27,5 tỷ đồng.

Trong tháng 9, 2 công ty con khác của Idico cũng chốt quyền chia cổ tức là Hạ tầng Idico (HoSE: HTI) và Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (UPCoM: ISH) với tỷ lệ lần lượt 18% và 20%. Tính tổng cổ tức từ 3 công ty con, Idico sẽ nhận về khoảng 100 tỷ đồng.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí Idico hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, địa bàn kinh doanh chính ở Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tương đối ổn định và duy trì tỷ lệ chia cổ tức 45-50% từ 2019 đến nay.

Riêng năm 2021, doanh thu ghi nhận giảm 23,7% xuống 138 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 15% xuống 42,4 tỷ đồng.

Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng doanh thu 340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng, cổ tức dự kiến tỷ lệ 45%.

Song, ngày 4/11 tới đây, Idico – Conac dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Ngày chốt danh sách cổ đông 10/10.