DKSH Mở Rộng Hợp Tác với Binder tại Việt Nam

Hoạt động mở rộng hợp tác toàn quốc với Binder, công ty dẫn đầu thị trường về tủ vi khí hậu và tủ ấm cho phòng thí nghiệm khoa học và công nghiệp, là tầm nhìn hướng đến mục tiêu thúc đẩy thị phần và phát triển trong tương lai của tại Việt Nam.