Chido Việt Nam phát triển “Thần Tốc” nhờ cách đi khác biệt

Những năm gần đây, thương hiệu Chido Việt Nam đã có bước phát triển ‘thần tốc” nhờ những bước đi khác biệt trong việc Online hóa mọi quy trình kinh doanh, từ đó đã nhanh chóng tạo được vị thế, phủ sóng hơn 1.000 điểm bán hàng tại các đại lý khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.