Doanh thu và lợi nhuận hoạt động của LG Energy Solution cao kỷ lục

Admin
Năm 2022, LGES đã đạt 25,6 nghìn tỷ KRW doanh thu, tương đương 20,7 tỷ USD và 1,2 nghìn tỷ KRW lợi nhuận hoạt động, tương đương 974,2 triệu USD.

Mới đây, LG Energy Solution (LGES) đã công bố thu nhập trong quý IV/2022 và cả năm. Mốc doanh thu và lợi nhuận của LGES năm 2022 tăng trưởng so cùng kỳ năm trước là 43,4% và 57,9%.

Giải thích cho mức tăng trưởng trên, ông Chang Sil Lee, CFO của LGES cho rằng nhờ sự tăng giá pin.

Quyết định tăng giá pin của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện và hệ thống năng lượng lưới điện (ESS).

Theo ông Lee, để lợi nhuận tăng, năm 2022, công ty đã có đủ 2 yếu tố, tăng trưởng doanh số bán hàng và tiết kiệm chi phí.

Công ty đã cắt giảm chi phí nhờ việc cải thiện năng suất, mở rộng nguồn cung ứng kim loại thông qua cạnh tranh giá cả.

Tại hội nghị mới đây, LGES tiết lộ mục tiêu doanh thu năm 2023 là tăng doanh thu hàng năm từ 20% - 30% so với năm trước.

Để có thể thực hiện được mục tiêu trên, công ty sẽ mở rộng và vận hành ổn định các cơ sở sản xuất toàn cầu, cũng như tăng doanh số bán hàng ở khu vực Bắc Mỹ.

LGES cũng đã báo cáo kết quả tài chính quý IV với doanh thu hợp nhất là 8,54 nghìn tỷ KRW (6,9 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động là 237,4 tỷ KRW (190,3 triệu USD) . 

Doanh thu quý IV/2022, đánh dấu mức cao kỷ lục, tăng 12% so với quý trước (7,65 nghìn tỷ KRW) và tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái (4,44 nghìn tỷ KRW).

Sự tăng trưởng này được ghi nhận là nhờ doanh số bán pin EV cho các khách hàng lớn tăng lên, sự gia tăng sản xuất tại nhà máy GM JV (Ultium Cells) ở Ohio và tăng trưởng sản lượng ESS cho lưới điện.

Mặc dù có sự tăng trưởng về lô hàng và cải thiện liên tục về năng suất, tuy nhiên, quý IV/2022 lại có lợi nhuận hoạt động tạm thời giảm so với các quý trước.

“Nguyên nhân là do các yếu tố tác động một lần như ưu đãi cho nhân viên chưa hợp lý so với kết quả kinh doanh hay chi phí gia tăng cho việc thay thế pin ESS”, LGES giải thích, “Loại trừ các tác động một lần, lợi nhuận hoạt động vẫn tương tự như quý trước”.

LGES đã tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu trong suốt cả năm bằng cách bắt đầu xây dựng nhà máy GM JV (Ultium Cells) ở Ohio, cũng như công bố các liên doanh mới với Stellantis và Honda. 

Giờ đây, công ty có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu hơn nữa, lên 300GWh vào cuối năm nay.

Với mục tiêu này, LGES sẽ chủ động tăng năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất của mình ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Tại Bắc Mỹ, nơi dự kiến ​​có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong thị trường xe điện, năng lực sản xuất của công ty dự kiến ​​sẽ đạt 55GWh, nhờ vào hoạt động của hai nhà máy Ultium Cells ở Ohio và Tennessee. Ở Ba Lan và châu Á (bao gồm cả Hàn Quốc và Trung Quốc), năng lực sản xuất cũng dự kiến ​​sẽ tăng lên lần lượt là 90GWh và 155GWh.

Đơn đặt hàng tồn đọng của công ty đã ghi nhận 385 nghìn tỷ KRW (312,5 tỷ USD) vào cuối năm ngoái.

Hương Mai