DatXanh Services (DXS) lên kế hoạch lợi nhuận 126 tỷ đồng cho năm 2023, thấp nhất từ khi thành lập, đánh dấu 5 năm đi lùi liên tục

Admin
Năm 2022, Datxanh Services đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ 1.250 tỷ đồng. Công ty mới chỉ thực hiện được 48% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận.

DatXanh Services (DXS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Kế hoạch kinh doanh chi tiết với doanh thu dự kiến 3.800 tỷ đồng - giảm 8% và lãi ròng 126 tỷ đồng - giảm đến 62% so với năm 2022. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của Datxanh Services từ khi thành lập đến nay và ghi nhận 5 năm đi lùi liên tiếp của công ty này.

Với chỉ tiêu trên, Công ty dự trình tỷ lệ cổ tức cho năm 2023 vào mức 10% trên vốn điều lệ. Song song, nếu kết quả vượt 10% kế hoạch lợi nhuận đề ra, Công ty đề xuất chương trình thường ESOP cho ban lãnh đạo với tỷ lệ 10%.

DatXanh Services (DXS) lên kế hoạch lợi nhuận 126 tỷ đồng cho năm 2023, thấp nhất từ khi thành lập, đánh dấu 5 năm đi lùi liên tục - Ảnh 1.

Lên chiến lược kinh doanh cho năm nay, DXS nhấn mạnh sẽ tuân thủ nguyên tắc thận trọng sau 3 năm (2020-2022) đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như những biến động bất thường của nền kinh tế toàn cầu, chính sách tác động trực tiếp đến môi trường ngành. 4 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, gồm:

+ Tái cơ cấu hệ thống trên nguyên tắc phát triển bền vững;

+ Duy trì mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ bất động sản;

+ Tăng cường phát triển nhân lực;

+ Hoàn thành chuyển đổi số hệ thống quản trị.

Datxanh Services là công ty con của Đất Xanh Group (DXG), được thành lập từ tháng 7/2011, hiện có vốn điều lệ 4.531 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất với thị phần hiện vào mức 33% thị trường. Trong cơ cấu cổ đông tính đến cuối năm 2022, Đất Xanh vẫn là cổ đông lớn nhất tại công ty môi giới bất động sản này với tỷ sở hữu 56,28% vốn điều lệ.

Kết thúc năm 2022, doanh thu thuần Công ty đạt 4.096 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng dịch vụ bất động sản dù vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất dù có giảm 21% so với năm ngoái. Ngược lại, doanh thu mảng bán căn hộ, nhà phố và đất nền tăng 13%.

Chi phí trong năm tăng cao, kết quả lợi nhuận sau thuế giảm 39%, xuống còn 535 tỷ; lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 319 tỷ đồng. Công ty dự không chia cổ tức 2022.

Năm 2022, Datxanh Services đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ 1.250 tỷ đồng. Như vậy, Công ty mới chỉ thực hiện được 48% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản Công ty đạt 16.512 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng đạt 661 tỷ đồng, giảm 63%. Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 8.222 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Riêng dư nợ vay tăng gấp 2 lần lên 2.317 tỷ.