Vinafor (VIF) báo lãi quý 2 cao gấp 7 lần cùng kỳ nhờ lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Vinafor đạt gần 201 tỷ đồng, tăng 40% so với nửa đầu năm 2020 và đã hoàn thành 60% mục tiêu lợi nhuận cả năm.