XE & CÔNG NGHỆ

Cách kết nối AirPods trên máy tính chạy Windows

Tai nghe của Apple không chỉ hoạt động trên Mac và iPhone nếu biết cách kết nối các thiết bị này với máy tính đang sử dụng Hệ điều hành Windows.