XE & CÔNG NGHỆ

Ferrari trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc

Ferrari đang tiến hành điều tra và đàm phán với những đối tượng xâm nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu.