TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bộ Giao thông yêu cầu loạt giải pháp chống chuyển nhượng, thông thầu cao tốc Bắc - Nam

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 2) được chia thành 25 gói thầu, giá trị từ 3.000 - 8.000 tỷ đồng/gói thầu, trong đó sẽ có nhiều gói thầu được thực hiện bởi các liên danh nhà thầu. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan đại diện chủ đầu tư phải có giải pháp phòng chống thông thầu, chuyển nhượng gói thầu, quy định rõ trách nhiệm của từng nhà thầu trong liên danh…