TIÊU DÙNG

Tp.HCM giải quyết việc làm cho hơn 242.800 lượt người

Theo đánh giá từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tp.HCM, thị trường lao động - việc làm tại Thành phố ngày càng thay đổi năng động và cạnh tranh quyết liệt.