TIÊU DÙNG

Giá xăng dầu và lương thực đẩy CPI tháng 11 tăng 4,37% so với cùng kỳ

11 tháng năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 2,38% so với cùng kỳ, thấp hơn mức CPI bình quân chung, điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng do lương thực và xăng dầu.