THỊ TRƯỜNG

Nuôi xe điện hay xe xăng tốn hơn?

Xe điện đang ngày càng phổ biến trên thị trường và vấn đề được nhiều người quan tâm là chi phí nuôi xe điện hay xe xăng tốn hơn?