TÀI CHÍNH

Một quốc gia đang thiếu trầm trọng lại bất ngờ thừa điện: Người dân thoải mái dùng điện, nhà sản xuất khổ sở than lỗ

Phần Lan đang phải đối phó với một vấn đề bất thường: Nguồn cung cấp điện sạch dồi dào đến mức khiến giá điện rơi xuống mức 0 hoặc âm.