KINH TẾ

Ông Phạm Nhật Vượng hoàn tất chuyển 50,8 triệu cổ phiếu VIC cho GSM, Vingroup có thêm cổ đông tổ chức mới

Sau giao dịch, ông Phạm Nhật Vượng hiện còn nắm giữ 691,27 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 17,87% vốn điều lệ Vingroup) và Công ty GSM sở hữu 1,31% vốn điều lệ Vingroup.