BẤT ĐỘNG SẢN

Nhiều vướng mắc khiến nhà ở xã hội luôn thiếu hụt

Cả nước mới hoàn thành 7,8 triệu m2 nhà ở xã hội, chỉ đáp ứng hơn 40% chỉ tiêu đã đề ra. Hiện còn nhiều vướng mắc khiến nguồn cung này luôn thiếu hụt.