BẤT ĐỘNG SẢN

Góp ý dự thảo Luật Đất đai: Quản lý đất lấn biển sao cho đúng?

Cần bổ sung vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định về quản lý, sử dụng đất hình thành từ lấn biển, đặc biệt là dự án lấn biển không sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước.