UBND Bình Dương thông tin việc ngừng dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng

UBND tỉnh Bình Dương đã ngừng dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng, nằm trên địa bàn phường Dĩ An, Tp.Dĩ An để rà soát việc quản lý, sử dụng đất.