Các ngân hàng sẽ được nới ''room'' tín dụng vào cuối quý III?

SSI Research kỳ vọng NHNN sẽ cấp thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng vào cuối quý III/2022 và mức điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào sức khỏe tài chính của từng nhà băng.