Nghệ An: Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý xe quá khổ, quá tải

Trong 9 tháng đầu năm, Công an huyện Tân Kỳ chủ động xây dựng kế hoạch ra quân kiểm tra xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn, đảm bảo tình hình trật tự ATGT, góp phần hạn chế TNGT trên địa bàn huyện