Cổ phiếu giảm sàn liên tiếp, lãnh đạo doanh nghiệp phản ứng thế nào?

Thông báo mua vào hàng triệu cổ phiếu, viết tâm thư gửi cổ đông… là những phương án mà lãnh đạo các công ty DIG, LDG hay HDC thực hiện khi cổ phiếu lao dốc.