Sở hữu hàng trăm nghìn tỷ tiền gửi ngân hàng và chứng khoán, đây sẽ là ngành ''nhạy'' nhất với biến động giá cổ phiếu và lãi suất?

Lợi nhuận từ đầu tư tài chính của hầu hết doanh nghiệp ngành này đều giảm trong quý I do thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi và lãi suất tiền gửi vẫn ở mức thấp.