Mobile Money, tương lai sẽ nằm ở những cốc trà đá?

Thanh toán cốc trà đá, mớ rau, gói mì tôm… là những hình ảnh dễ hình dung nhất về tính tiện lợi của Mobile Money. Tuy nhiên, tương lai của dịch vụ này cũng không loại trừ cả những dòng tiền lớn...