Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử

24/10/2021 07:30

TAND các cấp đã xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm.

Chiều 23/10, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TAND TC) Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án TAND TC trước Quốc hội.

Ông Nguyễn Hoà Bình cho biết, từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/9/2021, các Tòa án đã thụ lý 537.577 vụ việc, đã giải quyết được 436.660 vụ việc (đạt tỷ lệ 81,2%); số vụ việc đã thụ lý giảm 64.675 vụ việc, đã giải quyết giảm 107.944 vụ việc nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều vụ việc không thể mở phiên tòa, phiên họp theo kế hoạch. Tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 0,81% (giảm 0,25%), đáp ứng yêu cầu Quốc hội đề ra.

Theo ông Nguyễn Hoà Bình, về các vụ án hình sự, các tòa án đã thụ lý 88.607 vụ với 160.574 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được 79.409 vụ với 138.272 bị cáo (đạt tỉ lệ 89,62% về số vụ và 86,11% về số bị cáo).

Trong đó, đã xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm, do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện như: Vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ, vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Công ty Gang thép Thái Nguyên,…

Toà án đã đưa ra xét xử 136 vụ với 177 bị cáo liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác đặc xá dịp 2.9.2021.

Tiêu điểm - Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Về các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động, các tòa án đã thụ lý 411.299 vụ việc; đã giải quyết, xét xử được 324.813 vụ việc (đạt tỉ lệ 79%). Chú trọng và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tương trợ tư pháp.

Về các vụ án hành chính, các tòa án đã thụ lý 10.728 vụ; đã giải quyết, xét xử được 5.693 vụ (đạt tỉ lệ 53,1%).

TAND TC  đã chỉ đạo các tòa án chú trọng tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện; nghiên cứu, thí điểm việc tổ chức các buổi đối thoại bằng hình thức trực tuyến; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan.

Tính đến ngày 30/9/2021, không có vụ án để quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan. Các tòa án đã ban hành 107 quyết định buộc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Chánh án TAND TC Nguyễn Hoà Bình cho biết, TAND TC đang tích cực nghiên cứu dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên để trình Quốc hội vào năm 2022.

Liên quan tới tình hình và kết quả thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Chánh án TAND TC Nguyễn Hoà Bình cho biết, tính đến ngày 30/9/2021, các tòa án nhận được 197.279 đơn khởi kiện đủ điều kiện tiến hành hòa giải, đối thoại;

Trong đó, các đương sự đồng ý hòa giải, đối thoại là 28.004 đơn, đã hòa giải, đối thoại thành 13.279 vụ việc, đạt tỷ lệ 58,31%. Do luật mới có hiệu lực và ảnh hưởng của dịch bệnh nên cũng làm hạn chế đến kết quả hòa giải.

"Tóm lại, trong năm qua, công tác tòa án được triển khai trong bối cảnh vụ việc tăng, biên chế giảm, yêu cầu cao, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nên đã có những khó khăn nhất định, nhưng các tòa án đã nỗ lực hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao", Chánh án TAND TC Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh.

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót và nâng cao hiệu quả hoạt động, ông Nguyễn Hoà Bình cho biết, Tòa án nhân dân tối cao đề ra 6 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đó là, các nhóm giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các Tòa án; xây dựng, hoàn thiện thể chế; tổ chức, cán bộ; tăng cường công khai, minh bạch và sự giám sát của nhân dân đối với Tòa án; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện các mặt công tác của Tòa án.

Theo https://www.nguoiduatin.vn/nhieu-vu-an-tham-nhung-dac-biet-nghiem-trong-duoc-dua-ra-xet-xu-a531592.html