Đề xuất mới về lãi suất rút tiền gửi trước thời hạn: Khách hàng lợi hơn?

Thay vì phải rút toàn bộ số tiền gửi và chịu lãi suất không kỳ hạn, thì sắp tới khách hàng có thể được rút một phần, phần còn lại được thỏa thuận hưởng lãi suất cao.