Một doanh nghiệp dịch vụ sân bay chốt quyền trả cổ tức tiền tỷ lệ 63%

28/06/2022 16:00

Cổ tức năm 2021 là tỷ lệ 83% mệnh giá, công ty đã tạm ứng 20%.

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (Noi Bai Cargo, HoSE: NCT ) thông báo ngày 20/7 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2021 tỷ lệ 63% bằng tiền mặt, 1 cổ phiếu được nhận 6.300 đồng. Ngày thanh toán 18/8.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ tức năm 2021 được cổ đông thông qua là tỷ lệ 83% bằng tiền mặt. Công ty đã tạm ứng đợt 1 vào năm 2021 tỷ lệ 20% mệnh giá.

Noi Bai Cargo là doanh nghiệp dịch vụ sân bay hiếm hoi duy trì được kết quả kinh doanh khả quan qua 2 năm đại dịch. Doanh thu duy trì trên 650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 200 tỷ đồng. Nhờ đó, đơn vị chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao năm 2020 (75%) và 2021 (83%).

Với năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 787 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận sau thuế 236 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2021 và cổ tức tỷ lệ 85% vốn điều lệ.

Quý I, doanh thu đạt 191 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Theo http://cafef.vn/mot-doanh-nghiep-dich-vu-san-bay-chot-quyen-tra-co-tuc-tien-ty-le-63-20220627141857033.chn