Đề nghị Bộ GD&ĐT quy định lịch sử là môn học bắt buộc

Trước ý kiến trái chiều từ dư luận, đa số ý kiến của Ủy ban Văn hóa, giáo dục không đồng tình đối với việc đưa môn lịch sử bậc THPT thành môn lựa chọn.