Đề xuất mới về lãi suất rút tiền gửi trước thời hạn: Khách hàng lợi hơn?

26/10/2021 21:00

Thay vì phải rút toàn bộ số tiền gửi và chịu lãi suất không kỳ hạn, thì sắp tới khách hàng có thể được rút một phần, phần còn lại được thỏa thuận hưởng lãi suất cao.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011 quy định lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Khách hàng có thể rút một phần tiền gửi trước thời hạn

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 04/2011/TT-NHNN, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo từng đồng tiền trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn; mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn này là thấp nhất tại thời điểm tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời gian qua, một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cho biết gặp một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Thông tư 04/2011/TT-NHNN.

Do đó, điểm mới của dự thảo Thông tư này đó là quy định cụ thể hơn về rút trước hạn tiền gửi, đó là khách hàng được rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn.

Tuy nhiên, tổ chức tín dụng và khách hàng phải thỏa thuận việc rút trước hạn tiền gửi phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với từng hình thức tiền gửi cụ thể. Thông tư này không điều chỉnh đối với trường hợp tổ chức tín dụng và khách hàng đã thỏa thuận về việc không rút trước hạn tiền gửi.

Khách hàng lợi hơn

Tại Việt Nam hiện nay, rút tiết kiệm trước hạn đa số ngân hàng sẽ đưa lãi suất về bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, ở mức rất thấp. Vì thế thay đổi mới này được đánh giá có lợi hơn cho người gửi tiền.

Theo biểu lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng, những kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng cao, thế nhưng tâm lý khách hàng sợ cần tiền đột xuất nên chọn lựa kỳ hạn gửi ngắn, tránh rút trước hạn gây mất lãi.

Việc cho phép khách hàng được rút một phần tiền gửi tiết kiệm khi cần mà vẫn bảo toàn được phần lãi đối với số tiền gửi còn lại sẽ tạo tâm lý an tâm lựa chọn những kỳ hạn gửi dài có lãi suất cao hơn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, về bản chất, việc rút một phần trước hạn tiền gửi làm thay đổi về kỳ hạn và lượng tiền gửi theo hướng kỳ hạn của phần tiền gửi rút trước hạn bị thu ngắn và lượng tiền gửi giảm so với số tiền gửi ban đầu của khách hàng tại tổ chức tín dụng.

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi để tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng áp dụng thống nhất quy định lãi suất đối với trường hợp rút tiền gửi trước hạn. Đồng thời, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng phát triển các sản phẩm huy động vốn ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường tiền tệ hiện nay.

Theo dự thảo Thông tư, đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng làm tài sản bảo đảm để thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên, việc áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn được thực hiện theo quy định tại văn bản riêng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tuệ Minh

Theo https://www.nguoiduatin.vn/de-xuat-moi-ve-rut-tien-gui-truoc-thoi-han-khach-hang-loi-hon-a531710.html