Sau giãn cách kinh doanh homestay tái khởi động, nơi “cháy phòng” nơi vắng lặng

Sau khi hết giãn cách, hàng loạt homestay tại vùng ven Hà Nội đi vào tái khởi động luôn trong tình trạng “cháy phòng”. Tuy nhiên, các homestay tại khu vực xa hơn vẫn vắng lặng, nhiều phòng còn trống đã nhiều tháng chưa có người sử dụng.